zdjecie inauguracyjne28 szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego uczestniczy w pilotażowym projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Pierwszy projekt partnerski, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego2014-2020 i dotyczący kształcenia zawodowego, zainaugurowano we wtorek 23 lutego na konferencji w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele samorządu województwa, kuratorium oświaty, starostw powiatowych, dyrektorzy szkół oraz realizatorzy projektu. Założenia i koncepcję projektu przedstawili m.in. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Grzegorz Orawiec oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec.

- To duże przedsięwzięcie, które obejmuje 28 szkół z terenu regionu. Jest to projekt partnerski i zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wręczył wszystkim przedstawicielom instytucji uczestniczących w projekcie umowy partnerskie.

Projekt jest realizowany przez Oddział  ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w partnerstwie z Gminą Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Do wsparcia kształcenia ustawicznego, doradztwa zawodowego i podnoszenia kompetencji nauczycieli zostało zaproszone Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

- Wierzymy, że właśnie w tych branżach znajdują się zawody przyszłości – mówił Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, który nakreślił główne kierunki i założenia projektu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 28 szkół ponadgimnazjalnych, 2 centra kształcenia praktycznego i ustawicznego, 560 uczniów i uczennic oraz 56 nauczycieli. Kierunki nauczania w tych szkołach pokrywają się z siedmioma „smartami” - inteligentnymi specjalizacjami regionu i obejmują  kształcenie m.in. w zawodach: technik mechatronik, technik budownictwa, technik żywienia, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk czy technik hotelarstwa. Kierunki nauczania i program rozwojowy szkoły będzie dostosowywany do wymagań rynku pracy.

Szkoły, poprzez otrzymane w ramach projektu doposażenie pracowni fonetycznych, dydaktycznych i warsztatów kształcenia zawodowego, wzbogacą swoje zaplecze dydaktyczne. Będą miały okazję nawiązać stałą współpracę w przedsiębiorcami, którzy czynnie wezmą udział we wdrażaniu dualnego systemu nauczania w szkołach i zapewnią udział uczniów i nauczycieli w stażach i praktykach zawodowych w swoich przedsiębiorstwach.

Ponadto nauczyciele wezmą udział w kursach doskonalących i szkoleniach, a dla uczniów zaplanowano także zajęcia dodatkowe m.in. z doradztwa zawodowego, informatyki, przedsiębiorczości oraz uczestnictwo w branżowych targach w kraju i za granicą czy spotkania promujące szkolnictwo zawodowe.

Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podkreślił, że szkoły zawodowe odzyskają  swoją popularność poprzez doinwestowanie. – Dużo mówiono o reformie szkolnictwa zawodowego, lecz brakowało na to środków. Aby ranga szkół zawodowych wzrosła, należy w nie zainwestować oraz je doposażyć. Ogromną rolę w procesie edukacji odgrywają nauczyciele i to m.in. od ich zaangażowania zależeć będzie jakość edukacji.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić pracownie i warsztaty szkolne w Zespole Szkół Elektrycznych, a dyrektor placówki Aleksandra Szulc opowiedziała o realizowanych przez szkołę projektach, dzięki którym m.in. zakupiono dużą ilość sprzętu i wyposażenia dydaktycznego

O założeniach i celach projektu poinformowali także przedstawiciele partnerów projektu: Karol Kaczmarski – prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Krzysztof Filipek – dyrektor biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Dominik Kraska – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.