224 ucznióIMG 6744w z 27 szkół zawodowych ze wszystkich powiatów województwa rozpoczęło w lipcu staże w 71 świętokrzyskich firmach w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy a partnerem odpowiedzialnym za organizację staży i praktyk - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne będą doskonalić technicy informatycy, organizacji reklamy, mechanizacji rolnictwa, obsługi turystycznej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, żywienia i usług gastronomicznych, budownictwa, hotelarstwa, mechatronicy, terapeuci zajęciowi i logistycy. Tegoroczne zajęcia potrwają do końca sierpnia, a kolejna tura odbędzie się podczas wakacji w 2017 i 2018 roku.

Na początek odwiedziliśmy uczniów odbywających staże na terenie Kielc i okolic. Uczniowie kierunku technik budownictwa z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach odbywają staż w firmie Kalech Sp. z o.o. z Kielc. Jest to firma zajmująca się budownictwem mieszkalnym i przemysłowym. Podczas wizyty na budowie bloku wielorodzinnego stażyści pracowali przy konstrukcji szalunku, zbrojeniach fundamentu i wylewaniu betonu, a w budynku już powstałym wykonywali prace związane z budową ścianek działowych i montażem wewnętrznych instalacji. Zdaniem kierownictwa budowy młodzi podopieczni są zdyscyplinowani i chętnie uczą się nowych umiejętności.

Uczniowie II kl. kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach odbywają staż w firmie APROKS.PL z siedziba w Kielcach, która zajmuje się technologiami informatycznymi.  Stażyści m.in. składają komputery PC z podzespołów, a także wyjeżdżają w teren w celu naprawy powstałych usterek w urządzeniach czy oprogramowaniu komputerowych u klientów. Zastaliśmy ich przy pracy nad oprogramowaniem sterowni w podkieleckiej kręgielni.

Wiktor Gozdek z I kl Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach odbywa staż w firmie ALTIX Oddział Kielce, powstałej z inicjatywy niewidomych informatyków. Jest to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją elektronicznego sprzętu dla inwalidów wzroku. Stażysta zajmuje się serwisem komputerów i sprzętu elektronicznego typowego dla osób niepełnosprawnych, a opiekun praktyki zwrócił uwagę na jego spore umiejętności w tak młodym wieku.

Współpracę przy realizacji projektu podjęło kilkadziesiąt firm i zakładów pracy z całego województwa, w tym m.in. ZPUE Holding z Włoszczowy, FHU Agrotech ze Skalbmierza, SOFTNET Systemy Komputerowe i Grupa PSB SA z Buska-Zdroju, Przedsiębiorstwo Logistyczne SILVAN ze Starachowic, Hotel Miodowy Młyn z Opatowa, Top Creative z Ożarowa, Pilkington Polska Sp. z o.o. z Sandomierza i PPHU Szproch Sp. z o.o. z gminy Gowarczów.

W ramach projektu uczniowie otrzymują stypendium stażowe, a pracodawcy zwrot kosztów przygotowania stanowiska pracy i wynagrodzenie opiekuna.