Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach podpisało umowę z firmą APR System Sp. z o.o. na opracowanie koncepcji informatycznego modelu zarządzania dla nowo budowanego ośrodka edukacji zawodowej.

Dokument obejmować będzie opracowanie i opisanie procesów kształcenia zawodowego, w celu ich zinformatyzowania.

Obszarami, które będą podlegać informatyzacji są:

a) dziennik elektroniczny

b) nabór elektroniczny

c) pracownie do praktycznej nauki zawodu

d) e-biblioteka

e) zarządzanie obiektem 

Po zakończeniu prac, koncepcja stanowić będzie bazę dokumentacyjną dla podmiotu, który zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym w celu stworzenia i wdrożenia nowoczesnego oprogramowania informatycznego usprawniającego zarządzanie przyszłym Centrum. 

CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - jednostka organizacyjna Miasta Kielce jest partnerem projektu. Opowiada za realizację Zadania nr 9 Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.