W dniaDSC02378ch 05–06 października przedstawiciele Lidera (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego), ŚCDN, CK Technik oraz kieleckich szkół zawodowych wzięli udział w krajowej wizycie studyjnej do trzech Centrów Kształcenia Praktycznego na terenie podkarpacia. Celem wizyty było pozyskanie wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonowania najnowocześniejszych ośrodków kształcenia zawodowego na terenie naszego kraju. Poznane modele i rozwiązania zostaną wykorzystane w przyszłej działalności  CK Technik, jak również pozwolą na podjęcie nowych działań na terenie Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego.