Posiedzenie Rego szkolnictwie zawodowym na forum innowacji w edukacji 3 20161011 1143836169ionalnej Rady Programowej ds. Szkolnictwa Zawodowego w dniu 6 października br., zorganizowane przez Oddział ds. Innowacji Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zostało połączone z udziałem w I Europejskim Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, które odbyło się w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

 

Trzydniowe Forum to organizowany po raz pierwszy w Kielcach kongres poświęcony najnowszym trendom i kierunkom rozwoju edukacji oraz modernizacji infrastruktury przedszkoli, szkół i uczelni. To również miejsce kreowania idei i wyznaczania celów, takim jakimi są choćby zmiany w systemie oświatowym wymagane do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W ramach forum wystąpili specjaliści z dziedziny technologii, naukowcy i eksperci, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań i systemów, a także przedstawiciele administracji publicznej oraz samorządowej. Uczestnikami Forum byli przedstawiciele kuratoriów, szkół, ośrodków akademickich, administracji samorządowej i instytucji edukacyjnych z kraju i zagranicy. Imprezie towarzyszył I Salon Nowoczesnych Technologii i Wyposażenia dla Edukacji.

Posiedzenie Rady Programowej rozpoczęto od informacji, dotyczących stanu realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przedstawionych przez poszczególnych Partnerów. Po powitaniu zebranych przez Grzegorza Orawca, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, o podjętych oraz zaplanowanych w projekcie działaniach mówili: Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, Elżbieta Dudek, wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Karol Kaczmarski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Anna Kaczor-Małecka, dyrektor biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Następnie członkowie Rady mieli okazję uczestniczyć w sesji tematycznej „Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy” w ramach drugiego dnia Forum Innowacji w Edukacji. Dyskusja, moderowana przez Janusza Moosa, dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, dotyczyła przede wszystkim relacji szkół z rynkiem pracy. Rozmawiano o nowych wyzwaniach dla szkolnictwa zawodowego, nowoczesnych procesach kształcenia w szkole zawodowej oraz partnerstwie na rzecz kształcenia zawodowego. Podkreślano rolę doradztwa zawodowego w procesie wyboru ścieżki kształcenia, a o planach związanych z reformą szkolnictwa zawodowego w tym zakresie informowali przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji. Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać przykłady dobrych praktyk w obszarze integracji edukacji z rynkiem pracy oraz zapoznać się z pomysłem na tworzenie branżowych sieci współpracy jako sposobu na budowanie sprzężeń zwrotnych w układzie edukacja zawodowa – rynek pracy.