20170126 170346 j

W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Partner projektu Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizuje kursy z zakresu doradztwa zawodowego dla 560 uczniów z 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Celem ogólnym realizacji blended - learningowego kursu doradztwa zawodowego jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie ścieżek edukacyjnych oraz rynku pracy, ćwiczenie umiejętności związanych z samooceną i analizą faktów oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów wchodzących na rynek pracy. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają umiejętności rozpoznawania i analizy swoich mocnych i słabych stron, zwiększają swoją samoświadomość w obszarze własnych kompetencji z uwzględnieniem profilu ucznia XXI wieku, uczą się planowania kariery zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na mobilność społeczną w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej w czasie dwudniowego zjazdu, według harmonogramu przekazanego szkołom przez organizatora. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego i cieszą się dużym uznaniem uczestników. Wyjazdowa forma kursu pozwala na integrację uczestników oraz wyjście poza schemat szkolnych zajęć dodatkowych.

Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.