WP 20170203 10 06 38 Selfie

W okresie ferii zimowych kolejni nauczyciele przedmiotów zawodowych odbywają praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. Działania realizowane są w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

30 stycznia troje pedagogów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie (kierunek: technik budownictwa) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej (kierunek: terapia zajęciowa) rozpoczęło 40-godzinne praktyki w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej oraz w WA-BIS Spółka z o.o. z Sędziszowa.

W ubiegłym roku w ramach projektu 224 uczniów oraz 22 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyło staże i praktyki u 75 świętokrzyskich pracodawców. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne doskonalili technicy informatycy, organizacji reklamy, mechanizacji rolnictwa, obsługi turystycznej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, żywienia i usług gastronomicznych, budownictwa, hotelarstwa, mechatronicy, terapeuci zajęciowi i logistycy.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.