Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

6

Podsumowując I rok projektu - 2016, w zakresie prowadzonych zajęć dodatkowych dla uczniów szkół zawodowych przedstawiamy dane, które najlepiej zobrazują zrealizowane zadania. Ponad 560 uczniów z 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” uczestniczyło w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych. Zrealizowano 280 godzin zajęć z kompetencji matematycznych oraz 448 godzin kursu z języka angielskiego i niemieckiego w zakresie tematyki zawodowej.

Od początku 2017 roku ci sami uczniowie kontynuują naukę według ustalonego harmonogramu zajęć. Od stycznia do czerwca 2017 roku zaplanowano do zrealizowania 280 godzin zajęć z kompetencji matematycznych, w tym dla każdej z 28 grup kształcenia 10 godz., natomiast do czerwca 2018 roku zaplanowano do zrealizowania 1232 godziny zajęć z języka angielskiego i niemieckiego w zakresie tematyki zawodowej, w tym 22 godz. dla każdej z 56 grup. Na ostatnich zajęciach, według założeń projektu, uczniowie będą zmagali się z testem sprawdzającym ich umiejętności, jakie zdobyli podczas uczestnictwa w zajęciach.

Należy podkreślić, iż szczególnym zainteresowaniem cieszyły i cieszą się nadal warsztaty z kompetencji matematycznych. W związku z tym uczniowie, którzy nie mieli możliwości do tej pory skorzystać z zajęć w obecnym roku szkolnym, będą dodatkowo mogli wziąć w nich udział od września 2017 roku.

Za realizację zadania odpowiedzialny jest Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.