IMG 0594 1

W dniach od 5 do 7 kwietnia br. przedstawiciele CK Technik uczestniczyli w trzeciej wizycie studyjnej. Celem wizyty było poznanie sposobów organizacji kształcenia zawodowego na terenie Wielkopolski. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z kluczowymi instytucjami, realizującymi zadania z zakresu kształcenia zawodowego na terenie Poznania, Swarzędza oraz Wrześni.

Miasto Poznań jest jednym z najlepszych przykładów efektywnej promocji szkolnictwa zawodowego. Od kilku lat z sukcesem prowadzi program Szacun dla zawodowców, którego celem jest szerzenie świadomości, iż to właśnie kształcenie zawodowe ułatwia szybki start na rynku pracy.

Natomiast w Swarzędzu i we Wrześni przedstawione zostały zasady współpracy Spółki Volkswagen Poznań producenta samochodów i komponentów ze szkołami zawodowymi. Podczas spotkania zaprezentowano w jaki sposób klasy patronackie realizują założenia kształcenia w miejscu pracy, a więc krajowego postulatu kształcenia dualnego.

Poza Zespołem CK Technik w wizycie uczestniczyli przedstawiciele:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach;
  • Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
  • kieleckich szkół zawodowych

Poznanie najlepszych modeli i rozwiązań zostanie wykorzystane w przyszłej działalności  CK Technik, jak również pozwoli na podjęcie nowych działań na terenie naszego miasta i całego województwa świętokrzyskiego z przedsiębiorstwami i instytucjami zajmującymi się kształceniem zawodowym.

Działanie realizowane w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.