Przedsiębiorcy, samDSC 2816orządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu starachowickiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach w dniu 11 kwietnia br.

W spotkaniu wzięli udział Danuta Krępa, starosta powiatu starachowickiego oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie pierwszej prezentacji Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ, przedstawiła założenia modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję poznać możliwości wsparcia przedsiębiorców działających w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach projektu promocji gospodarczej, realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy UMWŚ.

Na zakończenie Justyna Gołębiewska-Suchenia z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapoznała uczestników z możliwościami finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadry ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 oraz innych programów europejskich.

Spotkanie informacyjne zorganizowano w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020.