DSC 2554

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, organów prowadzących, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu włoszczowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Domu Kultury we Włoszczowie w dniu 30 marca.

Na wstępie wszystkich zebranych przywitali: Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy oraz Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ. W trakcie pierwszej prezentacji przedstawione zostały założenia modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami.

Piotr Żołądek, przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, zaprezentował możliwości wsparcia przedsiębiorców działających w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach projektu promocji gospodarczej m.in. poprzez udział w misjach gospodarczych oraz targach branżowych.

Na zakończenie Jakub Sawa z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapoznał uczestników z możliwościami finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadry ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie informacyjne zorganizowano w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020.