Krajowa Wizyta Edukacyjna do Poznania

W dniach 24-25 majabr. odbyła się krajowa wizyta edukacyjna do Poznania. Wizyta skierowana była do laureatów konkursu „ Kreatywna Szkoła II” i miała na celu dalszy rozwój ich wiedzy i zainteresowań w zakresie energetyki odnawialnej.

W dniu 24 maja uczniowie  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich oraz Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju razem z ich opiekunami mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu prowadzonego m.in przez pana Romana Długiego, prezesa firmy ASKET, a także zobaczyć w praktyce działanie urządzeń do produkcji brykietów ze słomy i siana, zrębków i drewna kominkowego. Warto zaznaczyć, że firma aktywnie działa na rzecz przygotowania systemowego pakietu rozwiązań  w zakresie wykorzystania biomasy  jako paliwapochodzącego z odnawialnych źródeł energii.

Grupa laureatów miała również okazję wziąć udział w specjalnie przygotowanym pokazie „Jak się przetwarza biomasę na paliwa stałe i płynne” w Pracowni Ekotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Kluczowym elementem wizyty w Poznaniu było uczestnictwo 25-ego maja w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GreenPOWER, na których wszyscy uczestnicy wizyty mieli okazję zobaczyć innowacyjne rozwiązania techniczne z branży energetyki odnawialnej. Największym zainteresowaniem cieszyły się samochody elektryczne  oraz stoiska przydomowych elektrowni słonecznych.

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.