Zesp Szk im Stanisawa Staszica w Staszowie i firma ADMA cze.1

Uczniowie z Kielc, Staszowa oraz Pińczowa z kierunku technik budownictwa w roku szkolnym 2016/17 w ramach projektu  „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” odbywali zajęcia dualne w firmach budowlanych.Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach poznawali rzeczywiste warunki pracy w firmie DORBUD S.A. Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie przeprowadziła firma “ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk, a szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie odbyło się w przedsiębiorstwie Bogusław Kowalczyk Zakład Remontowo-Budowlany.

 

 Zajęcia  dotyczyły organizacji zajęć teoretycznych prowadzonych przez przedstawicieli przedsiębiorstw w szkołach oraz zajęć praktycznych (wizytacji) w siedzibach firm, a także z uwagi na specyfikę tej branży na budowach w regionie i w ościennych województwach. Taka forma współpracy biznesu i szkół kształcenia zawodowego, którą koordynował Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, to wyjątkowa okazja dla uczniów poznania realiów i wymagań funkcjonowania w zawodzie. Młodzi ludzie podczas wizyt na placach budowy i w siedzibach firm, poznali oczekiwania pracodawców, mogli obserwować realne warunki pracy.  Kontakt z praktykami zawodu dał uczniom możliwość poznania najnowszych trendów w branży budowlanej oraz przybliżył im oczekiwania wobec potencjalnych pracowników.

Pomysł zaangażowania ŚZPP Lewiatan w roli koordynatora i inicjatora tej formy współpracy pracodawców i szkół kształcenia zawodowego, zrodził się z chęci popularyzacji szkolnictwa zawodowego oraz zwiększenia jego efektywności w regionie w odpowiedzi na potrzeby rynku.  

 „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego, a partnerami poza ŚZPP Lewiatan - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli.  Ma on na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego.