logo znaczek kolDepartament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła III” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu Nowoczesnego Rolnictwa i przetwórstwa spożywczego oraz Turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. W związku z powyższym, chcielibyśmy zaprosić  do udziału w konkursie uczniów, którzy kształcą się na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych i są od 2016 roku objęci wsparciem projektowym.

Konkurs „Kreatywna szkoła III” ma na celu wybór najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie, którzy nagrodzeni zostaną udziałem w zagranicznej wizycie edukacyjnej w Kolonii w Niemczech, w dniach 8 – 10 października 2017 roku, połączonej z wizytą na Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego ANUGA.