W dniach 8-10 października 2017 r. uczniowie - laureaci konkursu „Kreatywna Szkoła III” wzięli udział w zorganizowanym przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec, połączonym z wizytą na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Spożywczego ANUGA Food Fair w Kolonii. 

W wyjeździe uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, wraz z opiekunem oraz przedstawicielem Lidera projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, w ramach którego organizowany był wyjazd. Wizyta miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów z kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w ramach inteligentnych specjalizacji regionu: nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze oraz turystyka zdrowotna i prozdrowotna.

Międzynarodowe targi branży spożywczej ANUGA należą do największych  tego typu imprez na świecie. Uczestnikami imprezy są zarówno m.in. producenci żywności oraz szeroko rozumianego sprzętu wykorzystywanego w gastronomii. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość poznania nowatorskich rozwiązań stosowanych w branży gastronomicznej, testowania wykorzystywanych innowatorskich rozwiązań jak i bezpośredniej wymiany doświadczeń poprzez prowadzone konwersacje z wystawcami. Zdobyta podczas wyjazdu wiedza i doświadczenia w zgodnej opinii uczestników przyczynią się do nowego spojrzenia na innowacje w technologiach wytwórczych. 

Uczestnicząca w wyjeździe młodzież miała również okazję do zwiedzenia niemieckiego przedsiębiorstwa chemiczno – farmaceutycznego zajmującego się produkcją leków oraz środków chemicznych i weterynaryjnych dla rolnictwa, Bayer AG w Leverkusen, gdzie zapoznała się z historią oraz produktami znanego na całym świecie przedsiębiorstwa.

Atrakcyjnym punktem wyjazdu była również wizyta w Muzeum Czekolady w Kolonii, gdzie oprócz tradycyjnych eksponatów, znajdowała się miniatura fabryki czekolady, produkująca miniaturowe tabliczki, czy fontanna czekoladowa.

W trakcie pobytu młodzież  miała także okazję poznać system kształcenia w Republice Federalnej Niemiec, z uwzględnieniem kształcenia wyższego zawodowego oraz oferty edukacyjnej w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania kompetencji zawodowych, społecznych oraz lingwistycznych.

Wizyta edukacyjna do Niemiec została zrealizowana w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.