logo znaczek kol

Miło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła IV” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu Zasobooszczędnego budownictwa.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zaprosić  do udziału w konkursie uczniów szkół, którzy kształcą się na kierunku Technik budownictwa i są od 2016 roku objęci wsparciem projektowym.

Konkurs „Kreatywna szkoła IV” ma na celu wybór najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie, którzy nagrodzeni zostaną udziałem w krajowej wizycie edukacyjnej do Krakowa, w dniach 29-30 listopada 2017 roku, połączonej z wizytą na Targach branżowych BLACH-TECH-EXPO.

Poniżej znajduje się  Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.