Wizyta młodzieży na branżowych targach BLACH-TECH-EXPO

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących udział w ww. projekcie kolejną edycję konkursu pn. „Kreatywna Szkoła”.  Celem przedsięwzięcia była, min. aktywizacja uczniów w obrębie swoich przedmiotów zawodowych, zwiększenie ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy nt. nowoczesnego budownictwa.

 

Laureaci konkursu to  10 uczniów/uczennic ze szkół zawodowych uczących się na kierunku technik budownictwa, zgodnym z  inteligentną specjalizacją województwa świętokrzyskiego - Zasobooszczędnym budownictwem. 

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach,  Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie wraz z nauczycielem, uczestniczyła w dniach 29-30 listopada br. w krajowej wizycie edukacyjnej połaczonej z udziałem w Targach Budowlanych BLACH-TECH-EXPO w Krakowie. Głównym działaniem w ramach projektu jest min. wzrost jakości kształcenia zawodowego w okresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego, poznanie nowoczesnych  technologii oraz podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych.

Program dwudniowej wizyty obfitował w wiele atrakcji. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się wizyta na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, jednej z największych uczelni technicznych w Polsce oraz na targach BLACH-TECH-EXPO, gdzie uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi technologami w branży budowlanej, brali udział w forach i warsztatach.

W programie znalazł się czas na zwiedzanie Krakowa, w tym Wawelu i zabytkowego centrum miasta. Przedświąteczny klimat udzielił się młodzieży i sprzyjał integracji międzyszkolnej. 

Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz  tworzenia i rozwoju CKZiU.