Nauczycielki praktyka

Podczas tegorocznych ferii cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych odbyły praktyki w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Panie nauczycielki doskonaliły swoje umiejętności praktyczne zgodnie z kierunkami kształcenia – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. 40 – godzinne praktyki miały miejsce w Hotelu pod Ciżemką w Sandomierzu oraz w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Markiz w Łopusznie.

Możliwość odbycia praktyk daje nauczycielom szansę na poznanie aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz aktualizację warsztatu dydaktycznego. Do września 2018 r. swoje kwalifikacje podniesie dodatkowo 8 pedagogów z 4 szkół kształcenia zawodowego – łącznie 56 nauczycieli podczas trwania projektu.