doposażenie 2

Sprzęt o wartości ponad 720 tys. zł trafił do świętokrzyskich szkół w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii doposażyło 16 szkół w sprzęt do praktycznej nauki. Szkoły o kierunkach informatycznych otrzymały sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, drukarki, projektory) o wartości 274 tys. zł. Meble o wartości 74 tys. zł, piece konwekcyjne wraz z akcesoriami (40 tys. zł), drobny sprzęt kuchenny (22 tys. zł) trafiły do szkół o kierunkach gastronomicznych i turystycznych. Ponadto zakupiono sprzęt diagnostyczny do maszyn rolniczych dla kierunku technik mechanizacji rolnictwa warty blisko 30 tys. zł, wysokociśnieniową aparaturę czyszczącą, pompę grzewczą o wartości 12 tys. zł, mini instalacje OZE o wartości 40 tys. zł - dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dal oraz dalmierze laserowe (8,5 tys. zł) dla kierunku technik budownictwa. Szkoły o kierunkach technik mechatronik doposażono w sprzęt elektryczny, na który składają się wyłączniki, czujniki, tachometry i silniki oraz roboty dydaktyczne o łącznej wartości 71 tys. zł. Szkoła, o kierunku terapeuta zajęciowy doposażony został w manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych i materiały medyczne o wartości 5 tys. zł. Dla szkół zakupiono również elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt kuchenny, telewizor, gaśnice, apteczki pierwszej pomocy oraz wiele innych pomocy dydaktycznych zgodnych z kierunkami kształcenia o wartości 145 tys. zł.

Łączna kwota doposażenia szkół wynosi 721 500,00 zł. W ramach projektu do czerwca dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt na kwotę około 100 tys. zł dla 5 szkół.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. W ramach projektu uczniowie szkół zawodowych odbywają 150 – godzinne staże, a nauczyciele 40 – godzinne praktyki
u świętokrzyskich przedsiębiorców. Część praktyczna ma na celu podniesienie umiejętności
i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach