Zesp Szk im Stanisawa Staszica w Staszowie i firma ADMA cze.1

Uczniowie z Kielc, Staszowa oraz Pińczowa z kierunku technik budownictwa w roku szkolnym 2016/17 w ramach projektu  „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” odbywali zajęcia dualne w firmach budowlanych.Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach poznawali rzeczywiste warunki pracy w firmie DORBUD S.A. Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie przeprowadziła firma “ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk, a szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie odbyło się w przedsiębiorstwie Bogusław Kowalczyk Zakład Remontowo-Budowlany.

 

Uczniowie Semau2Zespołu Szkół Technicznych ze Skarżyska-Kamiennej oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica ze Staszowa z kierunku technik mechatronik  w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w roku szkolnym 2016/17 odbywali kształcenie teoretyczne i praktyczne w firmach z branży metalowo-odlewniczej.

 

Kilkanafotka 1ście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Dotychczas do szkół trafiło wyposażenie o wartości ponad 250 tys. zł

3

13 nauczycieli przedmiotów zawodowych zakończyło praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do września 2018 roku swoje kwalifikacje podniesie łącznie 56 pedagogów.

 

Rozstaże grafika 1poczęły się tegoroczne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

W realizację projektu zaangażowanych jest 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego - w każdym powiecie 2 kierunki kształcenia w zawodach wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji. Dla 224 uczniów zostały zorganizowane 150-godzinne staże w 72 przedsiębiorstwach. Uczniowie kształcą się w następujących kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, terapia zajęciowa, technik logistyk, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa.

Uczniowie o kierunku technik budownictwa z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, biorący udział w projekcie pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region, podczas zajęć praktycznych w ramach kształcenia dualnego.
Uczniowie dzięki zaangażowaniu firmy ADMA Zakład - Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk, zyskali możliwość poznania specyfiki pracy w branży budowlanej, wizytowali zakład, poznali poszczególne jego działy i mogli spróbować swoich sił na poligonie budowlanym.

1111

W czwartek 29 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejowie odbyło się szóste posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Spotkanie otworzyli Władysław Równicki, dyrektor ZSP Nr 1 oraz Zdzisław Kobierski, wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Elżbietę Grad, wicedyrektora ZSP Nr 1 w Jędrzejowie, zostały przedstawione liczne przykłady współpracy z pracodawcami oraz przykłady wykorzystania środków UE na organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły.