Nauczycielki praktyka

Podczas tegorocznych ferii cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych odbyły praktyki w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Panie nauczycielki doskonaliły swoje umiejętności praktyczne zgodnie z kierunkami kształcenia – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. 40 – godzinne praktyki miały miejsce w Hotelu pod Ciżemką w Sandomierzu oraz w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Markiz w Łopusznie.

miło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła VIII” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu Przemysłu metalowo-odlewniczego.

Konkurs „Kreatywna szkoła VIII” ma na celu wybór najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów,  którzy nagrodzeni zostaną udziałem

w zagranicznej wizycie edukacyjnej do Hanoweru, w dniach 22-24 kwietnia 2018 roku, połączonej z wizytą na Międzynarodowych Targach Hannover Messe 2018.

Poniżej znajduje się  Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.

 

Cannot find the download. ID=74
 
 

Targi Tour Salon 1Dziesięcioro uczniów ze szkół zawodowych, uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, pojechało w dniach 8 – 9 lutego br. do Poznania na Tour Salon 2018 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych.

Do udziału w wyjeździe edukacyjnym, odbywającym się w ramach konkursu „Kreatywna Szkoła VI”, zorganizowanego przez Departament Polityki Regionalnej – Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, zostali zakwalifikowani uczniowie i uczennice z kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie oraz z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach.

logo znaczek kolW ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Lider Projektu – UMWŚ, zaplanował przeprowadzenie Konkursu pn. "Kratywni Liderzy"  z nagrodami dla szkoł i uczniów, biorących udział w w/w projekcie.

Ze względu na fakt, że Konkurs ten będzie wymagał od uczniów jak i ich opiekunów dużego zaangażowania, prosimy o udostępnienie zainteresowanym załączonych dokumentów: Regulaminu i formularza konkursowego, w jak najkrótszym terminie, by mieli odpowiednio dużo czasu na przygotowanie prac.

Uroczysty Finał Konkursu, połączony z Konferencją, podczas której zorganizowana będzie Wystawa nadesłanych projektów, zaplanowano na czerwiec 2018 roku, natomiast formularze zgłoszeniowe należy nadesłać najpóźniej do 10 kwietnia 2018 roku.

logo znaczek kolMiło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła VII” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu  Turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej oraz Branży targowo-kongresowej

Konkurs „Kreatywna szkoła VII” ma na celu wybór najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów,  którzy nagrodzeni zostaną udziałem

w zagranicznej wizycie edukacyjnej do Berlina, w dniach 8-10 marca 2018 roku, połączonej z wizytą na największych Międzynarodowych Targach branży turystycznej ITB Berlin 2018.

W grudlogo znaczek kolniu 2017 roku rozpoczęły się pierwsze specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów i uczennic ze szkół województwa świętokrzyskiego, biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 Do czerwca 2018 roku, prawie 300 uczniów i uczennic weźmie udział w organizowanych przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej, specjalistycznych kursach zawodowych. Rodzaj i tematyka szkoleń została dostosowana do zapotrzebowania uczestników zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów, a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA - PREMIERY 2018

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących w nim udział kolejną edycję konkursu pn. „Kreatywna Szkoła V”. 

 Laureaci konkursu to 8 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu  oraz Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych zgodnym z  inteligentną specjalizacją województwa świętokrzyskiego – Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze oraz Turystyka zdrowotna i prozdrowotna.