Termin rekrutacji został przedłużony do dn. 29.03.2017 r.

Lider Projektu – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na specjalistyczne kursy zawodowe, które będą niezwykle atrakcyjną formą wsparcia dla uczniów biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Głównym celem kursów jest podniesienie poziomu wykształcenia ogólnego uczniów, nabywanie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwój ich zainteresowań i pasji. Efekty uczestnictwa w kursach przełożą się na jakość dalszej nauki oraz podjętego zatrudnienia.

W okresie od lipca 2017 do czerwca 2018, w ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy indywidualne oraz zbiorowe, które zostały dostosowane do zapotrzebowania uczniów zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów, a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Nabór na organizowane przez Lidera projektu kursy potrwa do 24 marca 2017 roku.

Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.