O projekcie

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego "Grota"
Technikum Nr 2 w Jędrzejowie
ul. Okrzei 43,
28-300 Jędrzejów
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
w Jędrzejowie
Technikum Nr 1 w Jędrzejowie,
ul. Przypkowskiego 49,
28-300 Jędrzejów
   
Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie,
ul. Słowackiego 56,
27-500 Opatów
 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie,
Os. Wzgórze 56,
27-530 Ożarów
   
Zespół Szkół Technicznych,
Aleje Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Technikum Nr 6 ,
ul. Legionów 119,
26-110 Skarżysko-Kamienna
   
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej
ul. Legionów 124,
26-110 Skarżysko-Kamienna
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
w Starachowicach 
ul.1 Maja 4,
27-200 Starachowice 
   
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
w Starachowicach
ul. Szkolna 10,
27-200 Starachowice
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 
w Starachowicach
Technikum Nr 1 ,
ul. Radomska 72,
27-200 Starachowice
   
Zespól Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju ,
Al. Mickiewicza 23,
28-100 Busko Zdrój 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
Technikum Nr 1  
ul. Koniecpolska 40,
29-100 Włoszczowa
   
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie Technikum Nr 2
ul. Wiśniowa 23,
29 - 100 Włoszczowa
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6,
28-400 Pińczów

Zespół Szkół Gastronomicznych
i Hotelarskich im. KEN
w Sandomierzu
ul. Wojska Polskiego 22,
27-600 Sandomierz
 Zespól Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu
ul. Słowackiego 37,
27-600 Sandomierz
   

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
w Kielcach,
 ul. Zgoda 31,
25-378 Kielce
   
Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach
ul. Józefa Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
 Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w  Ostrowcu Świętokrzyskim,
Technikum NR 1
os. Słoneczne 33,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
   
Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Technikum Nr 3 ,
ul.  Sandomierska 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 Zespół Szkół Zawodowych
w Skalbmierzu ,
ul. Kanonijska 7,
28-530 Skalbmierz
   
Zespół Szkół Rolniczych
w Cudzynowicach,
Cudzynowice 176,
28-500 Kazimierza Wielka
 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica  w Staszowie,
ul. Koszarowa 7,
28-200 Staszów
   
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Końskich
ul. Stanisława Staszica 5,
26-200 Końskie
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica,
ul. Stanisława Staszica 4
26-220 Stąporków

   
Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku,
ul. Adolfa Dygasińskiego 11,
26-020 Chmielnik
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5 w  Łopusznie
ul. Konecka 2,
26-070 Łopuszno
   
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
im.Hanny
Chrzanowskiej
ul. Kielecka 7
26-026 Morawica
  

Lider projektu:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

Departament Polityki Regionalnej,

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

http://www.sejmik.kielce.pl

http://www.nowoczenaszkola.spinno.pl 

Instytucje zaangażowane w realizacje projektu:

 1. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - LEWIATAN,
  http://www.szpp.eu/
 2. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - ŚCITT, 
  http://www.it.kielce.pl/

 3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach -CKP, 
  http://www.bip.ckp.kielce.pl/

 4. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ŚCDN
  https://www.scdn.pl/

 

Tytuł projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”

Lider projektu: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Instytucje zaangażowane w realizację projektu:

 1. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - LEWIATAN,
 2. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - ŚCITT,
 3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach  - CKP,
 4. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ŚCDN

Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 30.09.2018 r.

 

Łączna wartość projektu:  11 586 919,89 PLN

w tym dofinansowanie projektu z UE: 9 848 881,90 PLN

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU.

WSKAŹNIKI

 1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki Europejskiemu Funduszu Społecznemu – 28.
 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktyki nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 56 w tym 26 kobiet i 30 mężczyzn.
 3. Liczba uczniów objętych wsparciem – 560, w tym kobiet i mężczyzn.
 4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 224 w tym 78 kobiet i 146 mężczyzn.
 5. Liczba podmiotów realizujących zadanie CKZiU objętych wsparciem – 2.
 
W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 

 DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

 1. Blended e-learningowy kurs doradztwa zawodowego dla uczniów – (ŚCDN);
 2. Warsztaty kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla uczniów – (UMWŚ);
 3. Kurs z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej dla uczniów – (UMWŚ);
  1. Warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów – (UMWŚ);
  2. Warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców dla uczniów –(LEWIATAN).
  3. Warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności dla uczniów – (UMWŚ);
  4. Warsztaty kompetencji matematycznych dla uczniów –  (UMWŚ).
  5. Indywidualne specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów – (UMWŚ);
  6. Zbiorowe specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów –(UMWŚ);
  7. Płatne praktyki i staże dla uczniów – (ŚCITT);

 

DLA NAUCZYCIELI

 1. Płatne praktyki dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCITT);
 2. Seminaria tematyczne z elementami warsztatowymi dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCDN);
 3. Warsztaty branżowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCDN);
 4. Warsztaty z doradztwa zawodowego metodą blended e-learningową dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – (ŚCDN);
 5. Doskonalące kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego –(ŚCDN).
 6. Wizyty studyjne dotyczące kształcenia dualnego – (ŚCDN).

 

Wszystkie kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki i staże w ramach Projektu będą odbywać się zgodnie z harmonogramem szkoleń/kursów/warsztatów/praktyk/staży (obejmującym liczbę godzin, terminy oraz miejsca zajęć). Harmonogram powstanie po zebraniu grup Uczestników i będzie dostępny w Biurze Projektu Lidera oraz na stronie internetowej Projektu. Szkolenia/kursy/warsztaty odbywać się będą wyłącznie poza godzinami lekcyjnymi, zgodnie z harmonogramem zajęć. Lider Projektu w porozumieniu z Partnerami oraz z Dyrektorami Szkół Ponadgimnazjalnych biorących udział w Projekcie, zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. Szkoły uczestniczące w projekcie, w których zostały zrekrutowane grupy szkoleniowe, otrzymają doposażenie pracowni fonetycznych, sal wykładowych i warsztatów zawodowych na kierunkach kształcenia zgodnych z inteligentnymi branżami regionu i indywidualnym zapotrzebowaniem szkoły.