IMG 0194 D

W dniach 15-19 maja br. odbyła się kolejna zagraniczna wizyta studyjna. Tym razem miejscem docelowym była Dania, która oferuje swoim mieszkańcom wysoki poziom życia, rozwój technologiczny oraz duże nakłady finansowe na edukację, przez co oceniana jest jako jeden z najlepszych krajów w Europie w zakresie wysokiego poziomu kształcenia, zwłaszcza w kwestii szkolnictwa zawodowego.

W wizycie wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Pan Tadeusz Sayor, przedstawiciele Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kieleckich szkół zawodowych, lokalnych przedsiębiorców oraz CK Technik.

Celem wizyty była prezentacja funkcjonującego w Danii systemu kształcenia zawodowego oraz jego wpływu na gospodarkę oraz rynek pracy.

Wizyta rozpoczęła się w placówce Aarhus TECH w miejscowości Aarhus, drugim co do wielkości mieście w Danii, w którym delegacja została przywitana przez Louise Okon Willie- koordynator ds. międzynarodowych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji rozbudowanego systemu kształcenia zawodowego w Danii oraz informacji dotyczących istotnej roli pracodawców i związków zawodowych w kwestii rozwoju edukacji i duńskiego rynku pracy. Następnie uczestnicy wizyty mogli zobaczyć nowocześnie wyposażone pracownie i warsztaty do praktycznej nauki zawodu w branży metalowej i informatycznej rozmieszczonych na terenie dwóch kampusów.  

W kolejnym dniu odwiedziliśmy TechCollege w miejscowości Aalborg, jedną z największych szkół zawodowych w Danii, która oferuje szeroki wybór systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla młodych ludzi. Ponadto daje również możliwość kształcenia ustawicznego i szkoleń dla osób bezrobotnych i pracowników w sektorze prywatnym i publicznym. Naszym przewodnikiem po rozległych pracowniach samochodowych, elektrycznych, metalowych oraz informatycznych był Pan Carsten Wowk Jepsen, który poza pełnieniem funkcji koordynatora ds. międzynarodowych, jest również doradcą zawodowym i biznesowym w placówce. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się w jaki sposób funkcjonuje system doradztwa zawodowego na każdym poziomie kształcenia w Danii oraz mieliśmy okazję porozmawiać z polskim studentem, który to opowiedział nam o zaletach kształcenia w szkole.

W trakcie wizyty Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Pan Tadeusz Sayor podkreślał, iż Przykład duńskiej edukacji zawodowej pokazuje, jak istotnym aspektem kształcenia zawodowego jest odpowiednio wyposażona infrastruktura do praktycznej nauki zawodu oraz ścisłe jego powiązanie z sektorem przedsiębiorstw.

W trzecim dniu wizyty udaliśmy się do Roskilde Tekniske Skole, która oferuje szeroką gamę kształcenia zawodowego i ustawicznego. Podczas spotkania, oprócz zwiedzania nowoczesnych pracowni, mieliśmy okazję dowiedzieć się jak ważna jest ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie i w jaki sposób należy wspierać młode osoby w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej.

Jak pokazuje przykład duński w systemie edukacji niezwykle ważna jest świadomość społeczna w zakresie szkolnictwa zawodowego. Po podpatrzeniu dobrych praktyk jesteśmy na dobrej drodze do budowania najlepszego ośrodka kształcenia zawodowego jakim będzie CK Technik- powiedział Pan Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zwieńczeniem wizyty było spotkanie w Kopenhadze z Ambasador Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Królestwie Danii, Panią Henryką Mościską- Dendys, Pierwszym Sekretarzem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Panią Anną Suchenek oraz Panią Moniką Izydorczyk, Pierwszym Sekretarzem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego. Podczas spotkania dyskutowano na temat edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb współczesnej gospodarki oraz o zaletach i wadach duńskiego systemu kształcenia zawodowego.

Wizyta w Danii stanowi z pewnością bardzo istotny wkład w postaci wiedzy i doświadczenia, które będą inspiracją do dalszych działań realizowanych na kieleckim gruncie edukacyjnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gospodarzom i uczestnikom wizyty studyjnej. Liczymy na zaangażowanie i współpracę przy tworzeniu CK Technik, którego zadaniem będzie praktyczna nauka zawodu umożliwiająca przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach w województwie świętokrzyskim. Zapoznanie się z modelami i rozwiązaniami funkcjonującymi w Danii było niezwykle ważne z punktu widzenia nowopowstającego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. Silnie rozwinięty system doradztwa zawodowego i zaangażowanie partnerów społecznych w dynamicznie zmieniający się rynek pracy bez wątpienia stanowią dobrą praktykę, której elementy można implementować do kieleckiego systemu.

Działanie realizowane w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.