logo znaczek kol

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie „Kreatywna Szkoła II”, realizowanego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości  kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Informujemy, że w dniu 11 maja 2017 roku Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi do 10 maja br. formularzami konkursowymi postanowiła zakwalifikować do udziału w krajowej wizycie edukacyjnej do Poznania w dniach 24-25 maja br. uczniów z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju – 2 uczniów
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich – 5 uczniów

Serdecznie gratulujemy!