IMG 7912 9

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczył dzisiaj w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przy ul. Zgody 31.

Wizyta była także okazją do przekazania szkole nowoczesnej, multimedialnej klasopracowni językowej, zakupionej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego liderem jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W skład laboratorium fonetycznego wchodzi stanowisko nauczyciela wyposażone w jednostkę centralną z oprogramowaniem oraz komputer, kilkanaście stanowisk uczniowskich ze słuchawkami zintegrowanymi z mikrofonem oraz tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym. Wartość wyposażenia to ponad 14 tys. złotych.

Jak podkreśliła Maria Gładyś, dyrektor ZSZ Nr 1, z prezentu cieszą się przede wszystkim nauczyciele języków obcych. Nowoczesne wyposażenie dydaktyczne znacznie ułatwi im pracę z uczniami, zwłaszcza w zakresie nauczania języka zawodowego, bo dzięki wykorzystaniu środków unijnych, szkoła organizuje zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.

Do końca czerwca br. podobne klasopracownie językowe trafią do pozostałych 27 szkół zawodowych ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Całkowita wartość wyposażenia to blisko 400 tys. złotych.

W projekcie zaplanowano również m.in. zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych/warsztatów szkolnych o średniej wartości ponad 40 tys. złotych. A w okresie wakacyjnym uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie odbędą płatne staże w przedsiębiorstwach działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zakupu klasopracowni językowych dokonano w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.