Uczniowie Semau2Zespołu Szkół Technicznych ze Skarżyska-Kamiennej oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica ze Staszowa z kierunku technik mechatronik  w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w roku szkolnym 2016/17 odbywali kształcenie teoretyczne i praktyczne w firmach z branży metalowo-odlewniczej.

 

Zajęcia dla uczniów ZST ze Skarżyska przeprowadziła firma KH Kipper z Kajetanowa. Kształcenie dla uczniów ze Staszowa zrealizowała firma Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy  Semrau Przemysław.  Zajęcia, poprzez kontakt z praktykami zawodu i fachowcami w branży metalowo-odlewniczej, pozwoliły młodym uczniom  na poznanie rzeczywistych warunkach pracy, oczekiwań przyszłych pracodawców.

Realizacja kształcenia dualnego jest odpowiedzią na jeden z podstawowych problemów szkolnictwa zawodowego w Polsce, jakim jest niskie uczestnictwo pracodawców w tym procesie, a co za tym idzie niewielki kontakt uczniów z przedstawicielami branż, dysponującymi praktyczną i aktualną wiedzą nt. pracy w zawodzie.

Liczymy, że dzięki aktywnemu udziałowi pracodawców w kształceniu, jakość szkolnictwa zawodowego, a także poziom praktycznej wiedzy przyszłych adeptów zawodu znaczenie wzrośnie.

 „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego, a partnerami poza ŚZPP Lewiatan są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli.  Ma on na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.