logo znaczek kol

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie „Kreatywna Szkoła III”, realizowanego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości  kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Informujemy, że w dniu 18 września 2017 roku Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi do 15 września br. formularzami konkursowymi postanowiła zakwalifikować do udziału w wizycie edukacyjnej na targi branżowe ANUGA 2017 do Kolonii w dniach  8-10 października br. uczniów z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu – 2 uczniów
  • Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 3 uczniów

Do opieki nad uczniami podczas wizyty edukacyjnej na targi branżowe ANUGA 2017 do Kolonii wyznaczono: nauczyciela z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowa, oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie gratulujemy!