Firma Nomax 1Małogarzata i Piotr Radziejewscy prowadzi zajęcia zawierające elementy kształcenia dualnego dla uczniów z jędrzejowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. W ramach części praktycznej został zorganizowany wyjazd do Zabrza, gdzie adepci informatyki zwiedzili firmę Elzab S.A. Kształcenie odbywa się w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

- Pomyślałem, że dobrze by było, aby w ramach zajęć praktycznych uczniowie mieli kontakt z rzeczywistym przedsiębiorstwem. Zakłady Elzab w Zabrzu są jedynym naszym dostawcą sprzętu fiskalnego oraz są liderem w branży informatycznej, dlaczego zatem, jeśli chcemy się uczyć, róbmy to od najlepszych. Chciałem, żeby uczniowie przy okazji pomyśleli, co dalej, czy nie korzystniej będzie pracować w takich zakładach jak te, bo nie ukrywam, że miejscowy rynek pracy jest ograniczony i nie dla każdego w Jędrzejowie znajdzie się zatrudnienie. Niektórzy będą musieli wyjechać do dużych zakładów, więc dobrze, żeby zobaczyli jedne z nich, żeby w przyszłości się nie wystraszyli tego ogromu, kontroli, wejścia–wyjścia z zakładu, zasad, jakie tam obowiązują, nawet ubrań ochronnych – wypowiedź Piotra Radziejewskiego, właściciela firmy Nomax, z artykułu branżowego „Informatyka dodaje biznesowi skrzydeł” (http://www.szpp.eu/pl/1550-Artykul_branzowy%3A__Informatyka_dodaje_biznesowi_skrzydel.html).  

Realizacja kształcenia dualnego jest odpowiedzią na jeden z podstawowych problemów szkolnictwa zawodowego w Polsce, jakim jest niskie uczestnictwo pracodawców w tym procesie, a co za tym idzie niewielki kontakt uczniów z przedstawicielami branż, dysponującymi praktyczną i aktualną wiedzą nt. pracy w zawodzie.Liczymy, że dzięki aktywnemu udziałowi pracodawców w kształceniu, jakość szkolnictwa zawodowego, a także poziom praktycznej wiedzy przyszłych adeptów zawodu znaczenie wzrośnie.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego, a partnerami poza ŚZPP Lewiatan są również Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli.  Ma on na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.