logo znaczek kolMiło nam poinformować, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, organizuje Konkurs pn. „Kreatywna szkoła V” dla uczniów szkół, biorących udział w projekcie, którzy kształcą się na kierunkach w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z zakresu   "Nowoczesne Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze"

Konkurs „Kreatywna szkoła V” ma na celu wybór najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów  którzy nagrodzeni zostaną udziałem w krajowej wizycie edukacyjnej do Poznania, w dniach 18-19 stycznia 2018 roku, połączonej z wizytą na Targach branżowych POLAGRA 2018.

Poniżej znajduje się  Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.