W grudlogo znaczek kolniu 2017 roku rozpoczęły się pierwsze specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów i uczennic ze szkół województwa świętokrzyskiego, biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 Do czerwca 2018 roku, prawie 300 uczniów i uczennic weźmie udział w organizowanych przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej, specjalistycznych kursach zawodowych. Rodzaj i tematyka szkoleń została dostosowana do zapotrzebowania uczestników zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów, a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Udział w kursach zawodowych umożliwi uczniom nabycie praktycznych umiejętności, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. O swoje kompetencje, wiedzę specjalistyczną i bogate CV warto zadbać jak najwcześniej. Uczniowie, a w przyszłości pracownicy, będą mieli większe szanse, aby zostać docenianymi przez pracodawców i zauważanymi na rynku pracy.

Projekt przewiduje przeprowadzenie ponad dwudziestu różnych kursów zawodowych, m.in.: kurs bukieciarstwo i florystyka, kurs carvingu, kelnerski, barmański, barista, manager restauracji, kurs operatora kombajnów zbożowych, operatora wózków widłowych, obsługi suwnic, spawacza, kurs programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC, programowania sterowników PLC, kurs grafika komputerowa, projektowania stron internetowych, administratora sieci komputerowych, obsługa programu AutoCad, kurs montera kolektorów słonecznych, montera ogniw fotowoltaicznych.

Specjalistyczne kursy zawodowe organizowane są w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.