Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA - PREMIERY 2018

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących w nim udział kolejną edycję konkursu pn. „Kreatywna Szkoła V”. 

 Laureaci konkursu to 8 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu  oraz Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych zgodnym z  inteligentną specjalizacją województwa świętokrzyskiego – Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze oraz Turystyka zdrowotna i prozdrowotna.

Młodzież wraz z nauczycielem oraz przedstawicielem lidera projektu, uczestniczyła w dniach 18-19 stycznia br. w krajowej wizycie edukacyjnej połączonej z udziałem w Międzynarodowych Targach POLAGRA PREMIERY w Poznaniu na których uczniowie poznawali nowości technologiczne z sektora AGRO, bogate ekspozycje maszyn i urządzeń rolniczych, strefę nowoczesnej gospodyni i wiele innych atrakcji.

Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się wizyta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii w Katedrze Genetyki i Hodowli  Roślin, gdzie mogli zobaczyć  laboratoria cytogenetyczne, genetyki molekularnej, in vitro oraz zapoznać się z kierunkami studiów WRiB. Szczególnym zainteresowanie cieszyła się również wizyta w Rogalowym Muzeum w Poznaniu, które jest żywym centrum poznańskich tradycji i kultury. Uczniowie poznali tam legendę o powstaniu rogali, zapoznali się z ich składnikami,  recepturą i smakiem oraz pomagali Rogalowemu Mistrzowi  w przygotowaniu Rogali (Świętomarcińskich)  przy użyciu tradycyjnych narzędzi cukierniczych.  

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz  tworzenia i rozwoju CKZiU. Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa