logo znaczek kolW ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Lider Projektu – UMWŚ, zaplanował przeprowadzenie Konkursu pn. "Kratywni Liderzy"  z nagrodami dla szkoł i uczniów, biorących udział w w/w projekcie.

Ze względu na fakt, że Konkurs ten będzie wymagał od uczniów jak i ich opiekunów dużego zaangażowania, prosimy o udostępnienie zainteresowanym załączonych dokumentów: Regulaminu i formularza konkursowego, w jak najkrótszym terminie, by mieli odpowiednio dużo czasu na przygotowanie prac.

Uroczysty Finał Konkursu, połączony z Konferencją, podczas której zorganizowana będzie Wystawa nadesłanych projektów, zaplanowano na czerwiec 2018 roku, natomiast formularze zgłoszeniowe należy nadesłać najpóźniej do 10 kwietnia 2018 roku.