Targi Tour Salon 1Dziesięcioro uczniów ze szkół zawodowych, uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, pojechało w dniach 8 – 9 lutego br. do Poznania na Tour Salon 2018 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych.

Do udziału w wyjeździe edukacyjnym, odbywającym się w ramach konkursu „Kreatywna Szkoła VI”, zorganizowanego przez Departament Polityki Regionalnej – Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, zostali zakwalifikowani uczniowie i uczennice z kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie oraz z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach.

Pierwszy dzień rozpoczęto od wizyty na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych – Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie mieli okazję zwiedzić bardzo ciekawą kolekcją eksponatów geologicznych oraz zapoznać się z bazą dydaktyczną uczelni. Jak na wizytę edukacyjną przystało, w programie znalazło się także zwiedzanie atrakcji turystycznych Poznania: Muzeum Rogalowego, w którym uczestnicy poznawali tajniki wytwarzania słynnego produktu lokalnego, czyli „Rogali Świętomarcińskich”; oraz Bazyliki, Ratusza i Palmiarni.

Drugi dzień wyjazdu został poświęcony na udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2018. Targi były okazją do zapoznania się nie tylko z ofertą firm i biur podróży z branży turystycznej, ale również poszczególnych miast i regionów z kraju (m.in. Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski), Europy (Niemcy, Ukraina, Słowacja) i świata (Indie, Dominikana). Swoje stoiska branżowe miały też Polska Organizacja Turystyczna czy też Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

W trakcie imprezy zorganizowano dla zwiedzających wiele ciekawych prezentacji i spotkań ze znanymi podróżnikami. Miłym akcentem było spotkanie na stoisku Muzeum im. Orła Białego ze Skarżyska-Kamiennej. 

Wizyta edukacyjna została zrealizowana w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz  tworzenia i rozwoju CKZiU. Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.