Firma FLUID S.A. z Sędziszowa zaangażowała się prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia we współpracy z firmą zostało zrealizowane dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju z kierunku technik obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

FLUID S.A. jest znanym nie tylko w Polsce, ale i na świecie producentem ekologicznych technologii dla ciepłownictwa i energetyki. Działania w zakresie uwęglania biomasy prowadzone są przez Spółkę od 2005. W tym czasie, wysiłkiem wielu osób, opracowana została unikalna w skali światowej technologia autotermicznej waloryzacji biomasy. Efektem wdrożenia technologii jest Zakład Odzysku Energii, który w trybie ciągłym produkuje „zieloną energię” i biowęgiel FLUID.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego, a partnerami poza ŚZPP Lewiatan są również Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli.  Ma on na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.