DSC 2554

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, organów prowadzących, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu włoszczowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Domu Kultury we Włoszczowie w dniu 30 marca.

Termin rekrutacji został przedłużony do dn. 29.03.2017 r.

Lider Projektu – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na specjalistyczne kursy zawodowe, które będą niezwykle atrakcyjną formą wsparcia dla uczniów biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Głównym celem kursów jest podniesienie poziomu wykształcenia ogólnego uczniów, nabywanie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwój ich zainteresowań i pasji. Efekty uczestnictwa w kursach przełożą się na jakość dalszej nauki oraz podjętego zatrudnienia.

 

6

Podsumowując I rok projektu - 2016, w zakresie prowadzonych zajęć dodatkowych dla uczniów szkół zawodowych przedstawiamy dane, które najlepiej zobrazują zrealizowane zadania. Ponad 560 uczniów z 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” uczestniczyło w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych. Zrealizowano 280 godzin zajęć z kompetencji matematycznych oraz 448 godzin kursu z języka angielskiego i niemieckiego w zakresie tematyki zawodowej.

 

 

Dnia 23 lutego IMG 0470 24br. przedstawiciele CK Technik spotkali się z przedsiębiorcami z branży metalowo-odlewniczej, którzy są zaangażowani w proces konsultacji związanych z utworzeniem Centrum.W spotkaniu uczestniczył Pan Tadeusz Sayor Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, który podkreślił, iż zmiany w szkolnictwie zawodowym stają się powoli faktem, a Kielce tworząc jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce starają się wyprzedzić planowane reformy.

IMG 7530n

W poniedziałek 20 lutego w Sandomierzu odbyło się piąte posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

20170126 170346 j

W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Partner projektu Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizuje kursy z zakresu doradztwa zawodowego dla 560 uczniów z 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

WP 20170203 10 06 38 Selfie

W okresie ferii zimowych kolejni nauczyciele przedmiotów zawodowych odbywają praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. Działania realizowane są w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.