Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, kształcący się w kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, rozpoczęli interesujące praktyki/staże, dzięki udziałowi w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Więcej na ten temat gdzie, czym się zajmują i jak sobie radzą uczniowie w artykule, który ukazał się 21 lipca 2016 r. na portalu: http://tkn24.pl/uczniowie-mechanika-odbywaja-ciekawe-praktyki-wideo/zachęcamy do przeczytania.

 

 

224 ucznióIMG 6744w z 27 szkół zawodowych ze wszystkich powiatów województwa rozpoczęło w lipcu staże w 71 świętokrzyskich firmach w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy a partnerem odpowiedzialnym za organizację staży i praktyk - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne będą doskonalić technicy informatycy, organizacji reklamy, mechanizacji rolnictwa, obsługi turystycznej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, żywienia i usług gastronomicznych, budownictwa, hotelarstwa, mechatronicy, terapeuci zajęciowi i logistycy. Tegoroczne zajęcia potrwają do końca sierpnia, a kolejna tura odbędzie się podczas wakacji w 2017 i 2018 roku.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach podpisało umowę z firmą APR System Sp. z o.o. na opracowanie koncepcji informatycznego modelu zarządzania dla nowo budowanego ośrodka edukacji zawodowej.

 

 

Innowacji i Trniemiecki system ksztalcenia dualnego jako dobra praktyka w ramach projektu nowoczesna szkola zawodowa nowoczesny region 2 20160628 1785377684ansferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego, Partner projektu - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zorganizowało wizytę studyjną do Niemiec, której celem było poznanie niemieckiego systemu kształcenia dualnego.

 

 

We wtorposiedzenie rady ds szkolnictwa zawodowego i nagrody dla mlodych innowatorow 2 20160615 2058200006ek 14 czerwca w hotelu Willa Hueta w Kielcach odbyło się drugie posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego. Rada została powołana przez Samorząd Województwa jako ciało doradcze i opiniotwórcze w zakresie modernizacji szkolnictwa zawodowego pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      W czwartinauguracyjne posiedzenie rady ds szkolnictwa zawodowego 6 20160404 1179580851ek 31 marca w hotelu Best Western w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego. Rada została powołana przez Samorząd Województwa jako ciało doradcze i opiniotwórcze w zakresie modernizacji szkolnictwa zawodowego pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 

 

zdjecie inauguracyjne28 szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego uczestniczy w pilotażowym projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Pierwszy projekt partnerski, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego2014-2020 i dotyczący kształcenia zawodowego, zainaugurowano we wtorek 23 lutego na konferencji w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach.