Szczegóły zapytania ofertowego oraz wymagane załączniki dostępne na stronie: http://www.szpp.eu/pl/909-Zapytane_ofertowe_3_08_2016_NSZ.html