Innowacji i Trniemiecki system ksztalcenia dualnego jako dobra praktyka w ramach projektu nowoczesna szkola zawodowa nowoczesny region 2 20160628 1785377684ansferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego, Partner projektu - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zorganizowało wizytę studyjną do Niemiec, której celem było poznanie niemieckiego systemu kształcenia dualnego.

W okresie 20-23.06.2016 br. uczestnicy odwiedzili ośrodki kształcenia zawodowego zlokalizowane w dwóch bawarskich miastach: Monachium i Norymberdze. Własne doświadczenie i dalsze plany na rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym również stworzenie optymalnych warunków dla kształcenia imigrantów, przekazali podczas spotkań przedstawiciele władz miast. Natomiast Dyrektorzy szkół, zaprezentowali uczestnikom jak w praktyce wygląda system kształcenia zawodowego w Niemczech.

W wizycie studyjnej wzięli udział reprezentanci instytucji zaangażowanych w rozwój szkolnictwa zawodowego w Województwie Świętokrzyskim, przedstawiciele kieleckich Szkół Zawodowych, lokalnych przedsiębiorców, Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Kielce. Instytucje realizujące projekt reprezentowali: Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Dominik Kraska, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

Projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPOWŚ, poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.