Od 7 paźdIMG 7135ziernika br. rozpoczęły się zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych oraz kursy z języka obcego (język angielski i niemiecki) w    zakresie tematyki zawodowej dla 560 uczniów z 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego, biorących udział w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Za realizację zadania odpowiedzialny jest Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Na pierwszych zajęciach z kompetencji matematycznych oraz języka obcego (język angielski i niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej, uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym ich umiejętności w celu przystosowania programu nauczania do poziomu wiedzy uczestników. Warsztaty będą się odbywać według harmonogramu zajęć, który został dostosowany do obowiązujących planów lekcji w szkołach oraz uzgodniony z Dyrekcją Szkół.

Do końca 2016 roku planowane jest do zrealizowania 280 godzin zajęć z kompetencji matematycznych, w tym dla każdej grupy z 28 kierunków kształcenia 10 godzin oraz 448 godzin warsztatów z języka angielskiego i niemieckiego w zakresie tematyki zawodowej, w tym 8 godzin dla każdej z 56 grup. Kolejne terminy warsztatów planowane będą do zrealizowania w 2017 i 2018 roku.

Ponadto w 2017 roku przewidywane jest także uruchomienie jeszcze dodatkowych zajęć z warsztatów informatycznych oraz z przedsiębiorczości a także warsztaty branżowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.