1 IMG 1288

 

Z początkiem marca, w 21 szkołach ponadgimnazjalnych w regionie rozpoczęły się kolejne zajęcia dodatkowe dla uczniów, realizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Lidera projektu.

Tym razem, 290 osób uczestniczących w Warsztatach postaw przedsiębiorczych i kreatywności, będzie miało okazję w praktyczny sposób przygotować się do aktywności zawodowej, poznać skuteczne metody poszukiwania pracy oraz opanować wiadomości związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy, zgodnie z obowiązującymi trendami na rynkach pracy. Organizowane Warsztaty to doskonała szansa na to, aby obudzić w młodych ludziach ducha przedsiębiorczości. Stąd też pomysł na wykorzystanie niestandardowych pomocy dydaktycznych jak np. gra planszowa „Gra o Polskę”, która pozwoli uczestnikom zajęć na wykształcenie pewnych cech i sposobów zachowania, oraz ułatwi podejmowanie różnorodnych decyzji i działań gospodarczych. Zdobyta wiedza o samym sobie, o swoich mocnych i słabych stronach pozwoli młodym ludziom podejmować lepsze decyzje w przyszłości, a wzmocnienie posiadanych umiejętności menadżerskich, pozwoli rozwijać kreatywność i budować współpracę w zespole. W tym celu, w ramach zajęć, zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami dla uczniów pn. „Kreatywni Liderzy” wraz z wystawą nagrodzonych prac, a wyróżniający się uczestnicy zajęć wezmą udział w targach i wystawach branżowych w kraju i za granicą.

-„Liczymy na to, że organizowane przez nas Warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności staną się swego rodzaju przewodnikiem do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i pomogą uczniom skutecznie przygotować się do wyzwań współczesnego świata, jakie czekają na nich już po ukończeniu szkoły” – mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, koordynujący projekt.