IMG 1968 male

Zapraszamy uczniów i uczennice uczestniczący w Projekcie pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, kształcące się na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub pokrewnym do wzięcia udziału w Konkursie pn. „Kreatywna szkoła II” w ramach projektu pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 

 

Konkurs organizowany jest przez lidera projektu, tj. Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej. Nagrodą w konkursie jest udział wkrajowej wizycie edukacyjnej w Poznaniu w dniach 24-25 maja, łącznie z wizytą na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GreenPOWER w dn. 25 maja.

 

Każda szkoła biorąca udział w projekcie może nadesłać dowolną ilość formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej;