IMG 7720 4

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu starachowickiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Sandomierzu w dniu 28 kwietnia br.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Marcin Piwnik, członek zarządu powiatu sandomierskiego oraz Marek Jońca, burmistrz Koprzywnicy. W trakcie pierwszej prezentacji Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ, przedstawiła założenia modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami.

Dzięki prezentacji Kamili Kępczyńskiej-Kalety uczestnicy spotkania mieli okazję poznać możliwości wsparcia przedsiębiorców, działających w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach projektu promocji gospodarczej, realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy UMWŚ.

Na zakończenie Dorota Sarzyńska z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapoznała uczestników z możliwościami finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadry ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 oraz innych programów europejskich.

Spotkanie informacyjne zorganizowano w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020.