Kilkanafotka 1ście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Dotychczas do szkół trafiło wyposażenie o wartości ponad 250 tys. zł

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zakupiono sprzęt do praktycznej nauki zawodu. W lipcu doposażono szkoły o kierunkach informatycznych sprzętem komputerowym wartym 140 tys. Meble o wartości 70 tys. zł, stanowiące wyposażenie kuchni oraz pracowni obsługi gościa, trafiły do szkół o kierunkach gastronomicznych i turystycznych. Ponadto zakupiono sprzęt diagnostyczny do maszyn rolniczych dla kierunku technik mechanizacji rolnictwa warty blisko 30 tys. zł oraz wysokociśnieniową aparaturę czyszczącą, pompę grzewczą dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i dalmierze laserowe dla kierunku technik budownictwa.

Doposażone dotychczas szkoły to między innymi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzyńskiego „Hubala” w Starachowicach, Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku czy Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

W sierpniu zaplanowano dostawy sprzętu elektrycznego, na który składają się wyłączniki, czujniki, tachometry i silniki oraz robotów dydaktycznych dla kierunku technik mechatronik o łącznej wartości 80 tys. zł, mini instalacje OZE dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wartej 40 tys. zł oraz piece konwekcyjne wraz z akcesoriami dla kierunków gastronomicznych za 40 tys. zł. 

Zadanie doposażenia szkół zakończy się w czerwcu 2018 r. W tym czasie zakupiony zostanie sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni praktycznego kształcenia zawodowego dla 16 szkół.

Liderem projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPO WŚ 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.