W ubiegły poniedziałek w ramach projektu pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie o kierunku technik informatyk w ramach kształcenia dualnego wraz z Nomax Małgorzata i Piotr Radziejewscy z Jędrzejowa, odwiedzili firmę ELZAB w Zabrzu.
Przyszli adepci zawodu zyskali tym samym niebywałą szansę poznania firmy - lidera w branży informatycznej.
Dziękujemy Nomax Małgorzata i Piotr Radziejewscy.

Firma Emarkecik.pl z Jędrzejowa zaangażowała się w kształcenie dualne w ramach projektu pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region.
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie o kierunku technik organizacji reklamy mają dzięki temu możliwość podglądania pracy w branży poligraficznej
Dziękujemy!

 

IMG 7912 9

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczył dzisiaj w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przy ul. Zgody 31.

Wizyta była także okazją do przekazania szkole nowoczesnej, multimedialnej klasopracowni językowej, zakupionej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego liderem jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W skład laboratorium fonetycznego wchodzi stanowisko nauczyciela wyposażone w jednostkę centralną z oprogramowaniem oraz komputer, kilkanaście stanowisk uczniowskich ze słuchawkami zintegrowanymi z mikrofonem oraz tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym. Wartość wyposażenia to ponad 14 tys. złotych.

staszów1Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu staszowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Zespole Szkół w Staszowie w dniu 5 czerwca. Wśród uczestników znaleźli się między innymi: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i wiceburmistrz Ewa Kondek, Benedykt Kozieł - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Anna Kaczmarczyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sławomir Maj – wicedyrektor Zespołu Szkół w Staszowie oraz Grzegorz Wójcikowski – wicedyrektor Zespołu Szkół w Połańcu.

 

Krajowa Wizyta Edukacyjna do Poznania

W dniach 24-25 majabr. odbyła się krajowa wizyta edukacyjna do Poznania. Wizyta skierowana była do laureatów konkursu „ Kreatywna Szkoła II” i miała na celu dalszy rozwój ich wiedzy i zainteresowań w zakresie energetyki odnawialnej.

W dniu 24 maja uczniowie  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich oraz Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju razem z ich opiekunami mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu prowadzonego m.in przez pana Romana Długiego, prezesa firmy ASKET, a także zobaczyć w praktyce działanie urządzeń do produkcji brykietów ze słomy i siana, zrębków i drewna kominkowego. Warto zaznaczyć, że firma aktywnie działa na rzecz przygotowania systemowego pakietu rozwiązań  w zakresie wykorzystania biomasy  jako paliwapochodzącego z odnawialnych źródeł energii.

 

IMG 0194 D

W dniach 15-19 maja br. odbyła się kolejna zagraniczna wizyta studyjna. Tym razem miejscem docelowym była Dania, która oferuje swoim mieszkańcom wysoki poziom życia, rozwój technologiczny oraz duże nakłady finansowe na edukację, przez co oceniana jest jako jeden z najlepszych krajów w Europie w zakresie wysokiego poziomu kształcenia, zwłaszcza w kwestii szkolnictwa zawodowego.

W wizycie wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Pan Tadeusz Sayor, przedstawiciele Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kieleckich szkół zawodowych, lokalnych przedsiębiorców oraz CK Technik.

Celem wizyty była prezentacja funkcjonującego w Danii systemu kształcenia zawodowego oraz jego wpływu na gospodarkę oraz rynek pracy.

Polsko-Niemiecka WspPolsko niemiecka wspolpracaółpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły,  do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem  w Europie. Jeden cel”.

Jak się zgłaszać: do 20 września 2017 r. należy przesłać szkic projektu korzystając z formularza zgłoszeniowego. Opis projektu musi być sporządzony w języku polskim i niemiecki.

Najciekawsze projekty, 10 w kategorii "wymiana szkolna" i 10 w kategorii "wymiana pozaszkolna", otrzymają dofinansowanie w wysokości do 150% stawek ryczałtowych PNWM. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu.

Wszelkie informacje o konkursie, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwa na stronie internetowej PNWM: www.pnwm.org/nagroda