LIDER

 

Województwo Świetokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Polityki Regionalnej,

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy

Tel. 41 395 12 73
 
  

PARTNERZY

 
 

Świetokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Tel. 606-361-884

 
  

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Tel. 539-934-210
 
  

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Tel. (041) 367-68-72

 
  

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tel. (041) 362-45-48 wew. 143