Lider projektu:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

Departament Polityki Regionalnej,

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

http://www.sejmik.kielce.pl

http://www.nowoczenaszkola.spinno.pl 

Instytucje zaangażowane w realizacje projektu:

 1. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - LEWIATAN,
  http://www.szpp.eu/
 2. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - ŚCITT, 
  http://www.it.kielce.pl/

 3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach -CKP, 
  http://www.bip.ckp.kielce.pl/

 4. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ŚCDN
  https://www.scdn.pl/