Z ostatnim dniem września 2018 r. zakończyła się realizacja, zainaugurowanego 1 stycznia  2016 roku, projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Priorytet VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, realizujący go w partnerstwie ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., oraz Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

https://www.szpp.eu/images/biblioteka/1994/zalaczniki/podsumowujacy_artykul_branzowy_nr_9.pdf

https://szpp.eu/pl/1994-Artykul_branzowy:__jak_wiele_mozna_osiagnac_dzieki_wspolpracy.html

We środę 20 Członkowie Regionalnej Rady ds. Szkolnictwa Zawodowegowrześnia w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach odbyło się ostatnie posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione informacje o efektach podejmowanych w ramach projektu działań.

Targi Techniki Motoryzacji 2 2

Gala podsumowująca realizację projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region rozstrzygnięto konkurs pn. Kreatywni Liderzy2 2

 

18 czerwca br. podczas Gali podsumowującej realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa -Nowoczesny Region”, rozstrzygnięto konkurs pn. „Kreatywni Liderzy”, zorganizowany przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ – Lidera Projektu.

Hanower CEBIT 2018

Młodzież z regionu świętokrzyskiego, uczestnicząca w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, wzięła udział w dwudniowej wizycie edukacyjnej do Hanoweru, organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, Lidera Projektu.

Gala podsumowująca realizację projektu 11

W dniu 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Targów Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, który Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizował w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.