Wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju centrów kształcenia zawodowego i praktycznego w województwie świętokrzyskim jest jednym z głównych celów projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Działanie to zapoczątkowało Województwo Świętokrzyskie, które zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/346/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dniem 1 września 2016 r.połączyło Policealną Szkołę Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy z Policealną Szkołą dla Dorosłych w Morawicy i utworzyło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) z siedzibą w Morawicy.

 

 Pierwsi nauczycieli przedmiotów zawodowych zakończyli praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do września 2018 roku swoje kwalifikacje podniesie łącznie 56 pedagogów.


22 nauczygrafikacieli przedmiotów zawodowych z 12 szkół odbędzie w tym roku praktyki u 16 świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jako partner projektu, odpowiada za organizację części praktycznej działań.