Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo Przetwórczego INNOFORM. 15

W dniach 25 – 26 kwietnia 2018 roku, laureaci kolejnej edycji konkursu „Kreatywna Szkoła”, wzięli udział w organizowanej przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, wizycie edukacyjnej do Bydgoszczy. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkół zawodowych uczących się na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach oraz na kierunku technik mechatronik z Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych im. E. Kwiatkowskiego w Skarżysku Kamiennej.

Podczas wizyty młodzież uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie zapoznała się z ofertą uczelni i codzienną pracą na wydziałach. Głównym celem wizyty było zwiedzanie Regionalnego Centrum Innowacyjności, obejmującego 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów. Centrum pełni funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami.

Główną atrakcją wyjazdu był udział w Międzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM. Wizyta miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii, które przełożą się na jakość dalszej nauki oraz podjętego w przyszłości zatrudnienia. Targi były okazją do zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny produkcji narzędzi specjalnych, skrawających, przetwórstwa tworzyw, obróbki, łączenia i powlekania metali, materiałów i surowców oferowanych przez 259 renomowanych producentów i dystrybutorów z całego świata.

W programie znalazło się także zwiedzanie miasta z przewodnikiem, który pokazał uczestnikom najważniejsze atrakcje turystyczne Bydgoszczy m.in: Stary Rynek, Katedrę św. Marcina i Mikołaja, Wyspę Młyńską, Stary Port, jak również Muzeum Wojsk Lądowych.

Wizyta edukacyjna do Bydgoszczy została zrealizowana w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.